PROGRAM 2019-09-26T12:49:47+00:00

Program

Skutecznie do celu

Mój program wyborczy, czyli realne działania, które pozwolą na zmianę Polski na lepsze.

  • Możliwość startu indywidualnego do sejmu dla każdego obywatela – jestem zdania, że każdy powinien mieć prawo startu indywidualnego. To polityka równych szans.
  • Możliwość głosowania przez Internet (e-voting) – musimy być krajem nowoczesnym, który daje obywatelom nowoczesne formy głosowania.
  • Możliwość odwołania posła w trakcie kadencji.
  • E-konsultacje wszystkich procedowanych ustaw – to pomysł, który sprawi, że zyskamy jasność i przejrzystość projektowanego prawa.
  • Obniżenie frekwencyjnego przy referendum krajowym do 30% i obowiązek dostosowania się do jego wyniku przez władze.
  • Wybór rzecznika praw obywatelskich, prokuratora generalnego, krajowej rady sądownictwa oraz sędziów pokoju bezpośredniego przez obywateli – to tak istotne dla demokracji funkcje, że obywatele powinny mieć wpływ na ich wybór.
  • Dobrowolność w opłacaniu składek ZUS przez przedsiębiorców.
  • Emerytury i renty zwolnione z podatku.
  • Kwota wolna od podatku – 30 000 zł.
  • Tani prąd, czyste powietrze – zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych – nie możemy dalej żyć w smogu. Potrzebujemy realnych zmian w tym temacie.
Anna Karwot - rodzina i edukacja
Anna Karwot - Śląsk centrum energetycznym Polski

Anna Karwot, kandydatka do Sejmu RP.
Mój pomysł na politykę dla regionu jest jasny i prosty. Chcę zrealizować konkretne działania. Czekam na Twój głos.