O MNIE 2019-09-26T12:50:55+00:00

Moja historia

Anna Karwot

Znam od podszewki nasze problemy i wiem, jak je rozwiązać. W ostatnich wyborach samorządowych zdobyłam ponad 6 000 głosów. Startuję w wyborach do Sejmu.

Urodziłam się w Pyskowicach, gdzie spędziłam dzieciństwo. Moi rodzice – Danuta i Stanisław Kazieczko – związani byli całe życie z Gliwicami. Ojciec pracował w Instytucie Metali Nieżelaznych, a mama w Biurze Projektowym Inwestprojekt. Mam jednego brata Pawła, który w Gliwicach skończył Liceum nr 4. W moich ukochanych Gliwicach ukończyłam Szkołę Podstawową nr 16 na Trynku, a także Szkołę nr 27 na Osiedlu Waryńskiego. W tym mieście skończyłam również Ognisko Baletowe przy ulicy Bytomskiej. Z natury jestem podróżnikiem, swoje życie związałam z wieloma miejscami, w których zaznaczyłam swoją obecność (Tarnowskie Góry, Gliwice, Knurów, Bytom, Opole). Aktualnie, wraz z rodziną, mieszkam w powiecie gliwickim w sołectwie Chudów. Od zawsze marzyłam, aby pracować w modzie. Pomimo trudów dojazdu, zdecydowałam się na edukację w Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach, gdzie byłam przewodniczącą klasy. Skończyłam również roczną szkołę modelek mieszczącą się wówczas w Operze Bytomskiej. Los jednak zdecydował inaczej i moja walka o pracę w modelingu zakończyła się niepowodzeniem.

Podjęłam trudną decyzję i rozpoczęłam studia na wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego, gdzie obroniłam pracę magisterską z prawa nieprocesowego u prof. K. Korzana. Następnie na tym Uniwersytecie ukończyłam studia doktoranckie z prawa i rozpoczęłam pisanie pracy doktorskiej z samorządu województwa.

W wieku 21 lat wyszłam za mąż. Mój mąż Dariusz, całe życie zawodowe związał z KWK Sośnica Makoszowy w Zabrzu. Niedawno świętowaliśmy z mężem 25 lat wspólnego pożycia. Nasz syn Marek jest uczniem Liceum Filomata w Gliwicach. Przez wiele lat, wspólnie z mamą, prowadziłyśmy firmę FHU Papier i Folia w Gliwicach przy ul. Plebiscytowej. Posiadam stopień wojskowy starszego szeregowego. Przez rok pełniłam służbę w Oddziale Straży Granicznej w Raciborzu na stanowisku asystenta radcy prawnego.

10 lat związana byłam zawodowo z samorządem. Najpierw jako pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej, a później przez 9 lat jako Sekretarz Miasta Knurów i mam na swoim koncie wiele sukcesów.

  • Z mojej inicjatywy zmodernizowano Ratusz i budynek Urzędu Miasta.
  • Stworzyłam pierwszy punkt obsługi interesanta i wydałam słynne standardy obsługi klienta. O tym wydarzeniu informowały media w całym kraju (pisała o mnie
  • Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie, a także Przyjaciółka i RMF FM).
  • Jako kierownik projektu SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej), razem z moim zespołem stworzyliśmy inicjatywę elektronicznej obsługi mieszkańców.
  • Opracowałam program współpracy z organizacjami pozarządowymi.
  • Realizowałam, wspólnie z Radiem Plus, akcję profilaktyki walki z rakiem piersi, a także z wadami postawy.
  • Wyremontowałam i zmodernizowałam budynki Urzędu Miasta.
  • Podjęłam inicjatywę stworzenia Strefy Ekonomicznej.
  • Wdrożyłam system ISO w Urzędzie Knurowskim.

Działam społecznie od 14 lat na terenie Gliwic i Powiatu Gliwickiego. Jestem Prezeską i współzałożycielką Stowarzyszenia Forum Kobiet Ziemi Gliwickiej. Od 10 lat organizujemy plebiscyt Kobiety Ziemi Gliwickiej. Wsparłyśmy już ponad 400 kobiet, w tym tak wybitne osobowości jak Stefania Grzegorzyca, Teresa Szymońska (Ślązaczki Roku), Ewa Bobkowska Prezes Pa Nova, czy Beata Sadownik Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego.
Razem z Dziennikiem Zachodnim zorganizowałyśmy Mikołajki dla dzieci. Realizowałyśmy, wspólnie z Agencją Rozwoju Lokalnego, projekt wsparcia biznesowego kobiet. Polegał on na zachęcaniu kobiet do uruchomienia swojego biznesu. 50 uczestniczek otrzymało dofinansowanie w wysokości 50 000 tysięcy złotych. Współpracowałyśmy z wieloma polityczkami: europosłanką Małgorzatą Hanzlik, posłanką Krystyną Szumilas, europosłanką Jadwigą Wiśniewską czy posłanką Barbarą Chrobak. Od zawsze staram się działać ponad podziałami politycznymi i dla dobra wszystkich kobiet.
Życie pisze różne scenariusze, w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej bardzo modny stał się zawód audytora. Zdałam egzamin państwowy w 2003 r. w Ministerstwie Finansów i uzyskałam uprawnienia audytora wewnętrznego. Od 2011 r. jestem związana z administracją rządową. Siedem lat pełniłam funkcję Szefowej Zespołu Audytu Wewnętrznego w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim. Najpierw moim bezpośrednim przełożonym był obecny poseł Ryszard Wilczyński, a następnie wojewoda Adrian Czubak, który powierzył mi zadanie optymalizacji urzędu i nadzoru nad Oddziałem Skarg i Kontroli. W opolskim Urzędzie wdrożyłam wiele ciekawych projektów, w tym „Procesy. Cele. Kompetencje”, w którym zostałam wyróżniona jako kierownik, i który został zauważony przez Szefową Służby Cywilnej.
Z ramienia Kongresu Kobiet, jako przedstawicielka Opolszczyzny, byłam desygnowana do Zespołu ds. Organizacji Pozarządowych przy Marszałku Województwa Opolskiego. Natomiast przy Wojewodzie Opolskim byłam członkiem Zespołu ds. Odznaczeń Państwowych.

Jestem członkinią Stowarzyszenia Kongres Kobiet. Współorganizowałam dwa Śląskie Kongresy Kobiet, na których prowadziłam panele: „Rozmowy o polityce otwierają drzwi do wyborów”, a także „Kongres Kobiet oczami mężczyzn”. Dwa razy byłam zaproszona przez Prezes Dorotę Warakomską na Letnią Akademię Kongresu Kobiet.

Przez 7 lat zasiadałam w Knurowskiej Fundacji na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa. Przez 4 lata byłam przewodniczącą Rady Fundatorów. Pracowałam w Gliwickiej Fundacji Przedsiębiorczości. Aktywnie wspieram Gliwicką Fundację Salut zajmującą się pomocą dla weteranów wojennych i ich rodzin (prezesem Fundacji jest Grzegorz Matyjaszczyk).

Wraz z mężem, 4 lata temu, walczyłam o uratowanie Kopalni Makoszowy. Gościłam radnych Chicago na ziemi śląskiej, w Powiecie Gliwickim, Kopalni Makoszowy, w Gminie Gierałtowice, a także w Opolu. Wizyta radnych zaowocowała podpisaniem umów o współpracy.

Jestem kobietą, która z pasją i zaangażowaniem działa na rzecz lokalnej społeczności. Twój głos na moją osobę, to dobra inwestycja.