Poznaj Annę Karwot

Kariera polityczna Anny Karwot

W 2018 roku startowała w wyborach samorządowych do Sejmiku Województwa Śląskiego z ramienia Kukiz’15. Nie została wybrana.

W 2019 roku starała się o mandat europosła, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, tak samo, jak w 2018 roku nie została wybrana, w tym samym roku startowała również w wyborach do Sejmu RP z listy PSL — również bez powodzenia

 

Wykształcenie i edukacja

Studiowała zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz w latach 1992 – 1997 prawo na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. To właśnie na katowickim uniwersytecie ukończyła studia magisterskie ze specjalizacją w prawie cywilnym oraz studia doktoranckie, na których obrała tematykę obrony pracy z zakresu samorządu wojewódzkiego. W latach 2001 – 2003 ukończyła dwuletni kurs rachunkowości. W 2003 roku ukończyła również studia podyplomowe w zakresie audytu, kontroli wewnętrznej oraz zarządzania na Akademii Polonijnej w Częstochowie. Były to pierwsze tego rodzaju studia w Polsce zorganizowane przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej z zakresu Audytu Wewnętrznego. W 2003 roku Annie Karwot udało się również zdać egzamin w Ministerstwie Finansów, potwierdzający kwalifikację audytora wewnętrznego. W latach 2008 – 2011 studiowała Executive MBA na Uniwersytecie Sztokholmskim w zakresie marketingu i zarządzania. Studia te odbywały się w języku angielskim, w tym języku musiała również zostać napisana praca kończąca je.

Anna Karwot zna dwa języki obce:

  • angielski na poziomie zaawansowanym
  • niemiecki na poziomie średniozaawansowanym

 

Kariera Zawodowa

We wrześniu 2002 roku w wieku trzydziestu lat Anna Karwot została powołana na stanowisko Sekretarza Miasta Knurowa jednomyślnie głosami radnych miasta. Do jej obowiązków należał między innymi nadzór nad wydziałami i biurami Urzędu Miasta. Nieformalnie pracowała również jako Rzecznik Prasowy Miasta Knurowa wspólnie z Biurem Promocji kreowała politykę medialną miasta. Wprowadziła System Jakości ISO, została jego Pełnomocnikiem. Do jej szczególnych osiągnięć można zaliczyć, stworzenie pierwszego w powiecie gliwickim profesjonalnego Biura Obsługi Klienta. Była przewodniczącą Zespołu ds. Sprzedaży Udziałów w Radiu Fan, kilka lat. Udziały zostały sprzedane konsorcjum RMF FM. Dzięki temu miasto pozyskało ponad 3 mln złotych. Zmodernizowała wszystkie budynki urzędu Miasta Knurowa w tym przywróciła zabytkową funkcję Ratusza Miasta, którego modernizacja zdobyła wyróżnienie w Konkursie na modernizację roku pod patronatem Prezydenta RP w 2005 r. Pozyskała ponad 1 mln zł. na informatyzację systemów urzędu miasta, koordynowała przystąpienie Gminy do Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej. Wspierała Fundację na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa, pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Fundatorów z ramienia Gminy Knurów. Organizowała Obchody 700-lecie Miasta Knurowa. Pracę w Knurowie zakończyła w Kwietniu 2010 roku.

Od kwietnia 2011 roku do listopada 2017 roku Anna Karwot była Kierującą Zespołem Audytu Wewnętrznego w Opolu. Do jej zadań należały między innymi: koordynacja systemu zarządzania ryzykiem w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim, zaprojektowanie kart usług i wspieranie projektu wdrożenia Biuletynu Informacji Publicznej jak również realizowanie rządowego projektu Procesy Cele Kompetencje. Zaprojektowała zgodnie z wskazówkami ówczesnego Wojewody Ryszarda Wilczyńskiego (aktualnie pełniącego funkcję Posła na Sejm RP) System Gospodarki Transportowej Na zakończeniu wyżej wymienionego projektu prezentowała jego wyniki na kończącej projekt konferencji. Koordynowała z pełnomocnictwa Wojewody Opolskiego Adriana Czubaka optymalizacją struktury organizacyjnej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego wraz z powołanym Zespołem i doradcą wojewody Rolandem Mutwinem. Sprawowała kilka miesięcy nadzór z upoważnienia Wojewody Opolskiego Adriana Czubaka nad obszarem kontroli I skarb Wydziału Nadzoru i Prawny OUW.

W grudniu 2011 roku rozpoczęła prawie dziesięcioletnią współpracę z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej. Prowadziła wykłady w zakresie audytu wewnętrznego, kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem, a także występowała podczas organizowanych konferencji. Prowadzone przez nią wykłady odbywały się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz na Akademii Modrzewskiego w Krakowie.

Od 2014 roku do 2018 roku współpracowała z Grupą Gumułka Audyt Sp. z o.o. przy realizacji audytów ze środków unijnych. W latach 2014 – 2021 współpracowała z firmą Solution w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń, a także audytów dla firm. Między innymi zrealizowała szkolenie dla kadry kierowniczej Miejskiego Zakładu Zasobów Komunalnych w Sosnowcu.

Anna Karwot w okresie od lutego 2020 roku do maja 2021 roku pracowała w Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach. Pełniła funkcję Koordynatora ds. Dostępności WUGu. Jej obowiązkiem było między innymi koordynowanie pracy 11 koordynatorów ds. Dostępności Urzędów Górniczych. Pełniła funkcję Przewodniczącej ds. wdrożenia ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zajmowała stanowisko Naczelnika Wydziału Planowania oraz Statystki w Departamencie Warunków Pracy i Szkolenia. Wydział zajmował się koordynacją danych z obszaru bezpieczeństwa bhp i zaistniałych zdarzeń niebezpiecznych w górnictwie.  Koordynacją poprzez plany operacyjne systemu mierników budżetu zadaniowego wszystkich okręgowych urzędów górniczych, specjalistycznego urzędu górniczego I systemu kontroli zarządczej w tym zarządzania ryzykiem. Na okres jej pracy W Wyższym Urzędzie Górniczym przypadła pandemia COVID-19, co wiązało się z tworzeniem dodatkowych raportów o stanie zagrożenia covidowego w zakładach górniczych I kopalniach dla potrzeb Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W związku z wprowadzonym systemem pracy zdalnej I systemem zastępstw z upoważnienia Dyrektora Departamentu WPS kierowała w jej zastępstwie pracą Departamentu. Dlatego   usprawniła pracę Dyspozytornii WUGu, poprzez wprowadzenie system obiegu dokumentów elektronicznych powiadomień o zaistniałych zdarzeniach niebezpiecznych w kopalniach, zakładach i przedsiębiorstwach górniczych, odkrywkach.

 

Działalność społeczna

Obecnie od 2014 roku pełni funkcję Prezesa Forum Kobiet Ziemi Gliwickiej wcześniej wiceprezesem — stowarzyszenia działającego od 2006 roku, którego była współzałożycielką. Stowarzyszenie otrzymało nominację w kategorii Osobowość Roku Plebiscytu organizowanego przez Dziennik Zachodni, za swoją działalność na rzecz kobiet powiatu gliwickiego w szczególności propagowanie kobiet aktywnych w różnych obszarach działalności, organizację wraz z Nowinami Gliwickimi Plebiscyt Diana. Stowarzyszenie wsparło ponad 500 kobiet, współpracowało ponad podziałami politycznymi z posłankami na sejm RP Krystyną Szumilas PO i Barbarą Chrobak Kukiz’15, Europosłanką Małgorzatą Hanzlik PO, Europosłanką Jadwigą Wiśniewską PIS, dołączyła do tego grona posłanka Agnieszka Ścigaj z Koalicji Polskiej.

Stowarzyszenie aktywnie wsparło organizację I i II Kongresu Kobiet na Śląsku. Kongres Kobiet to organizacja obywatelska zrzeszająca kobiety o różnych poglądach. Anna Karwot jako członkini stowarzyszenia współorganizowała panel “Rozmowy o polityce otwierają drzwi do wyborów”, do którego zaprosiła przedstawicielki wszystkich opcji politycznych jak również między innymi Panią Grażynę Dziedzic Prezydent Rudy Śląskiej. Panel prowadziła wspólnie z Panią Ewą Chmielewską członkinią wówczas Partii Kobiet, aktualną radną miasta Ruda Śląskiej członkinią Partii Nowoczesna. Podczas II Kongresu Kobiet na Śląsku prowadziła panel z Senator PO Joanną Sekułą o tytule “Kongres Kobiet oczami mężczyzn” w panelu brał udział aktualny europarlamentarzysta Łukasz Kohut wówczas jako przedstawiciel Twojego Ruchu.

Anna Karwot ukończyła 27 szkołę Liderów Politycznych organizowaną przez Fundację Szkołę Liderów jako przedstawiciel KUKIZ’15. 27 edycję szkoły ukończyły między innymi Marta Lempart, Magdalena Filiks, Katarzyna Kotula Szkołę ukończyła Małgorzata  wraz z przedstawicielami samorządowymi . Była zapraszana przez Prezes Kongresu Kobiet Dorotę Warakomską jako jedyna przedstawicielka prawicowej strony politycznej na Letnie Akademie Kongresu Kobiet.